khởi nghiệp một mình

18 sai lầm thường mắc khi khởi nghiệp cần chú ý

Vào thời điểm “vạn sự khởi đầu nan”, các sáng lập viên hay nói cách khác là nội bộ công ty cần đoàn kết, chia